strona główna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Oferty pracy Praca w Urzędzie Ogłoszenia o pracy w PUP Sobota, 23.05.2015
 
Linki

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Pośrednika Pracy w Referacie Obsługi Klienta (Centrum Aktywizacji Zawodowej) wybrana została

Pani Karolina Kulik zam. Łaziska Górne

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka wykazała się znajomością przepisów i ustaw: ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o ochronie danych osobowych.

Biorąc pod uwagę wiedzę merytoryczną, autoprezentację, sposób wypowiedzi oraz zachowanie, kandydat zdobył największą liczbę punktów. Tym samym kandydatura w/w osoby została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

Łaziska Górne, dnia 17 grudzień 2014 roku

 

                                                  DYREKTOR
                                       Powiatowego Urzędu Pracy 
                                                 w Mikołowie

                                                 Teresa Miguła

           

Dane teleadresowe
Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek-
7.30 - 15.30
Tel.
032/224-10-92
032/224-11-39
032/224-45-15
(oferty pracy)
Fax.
032/224-10-92 w. 225
Dyrektor PUP
Teresa Miguła
 
Odwiedzin na tej stronie: 4635 ,Rejestr zmian
Ostatnia zmiana: Chodun Sonia (2014-12-17 12:47:29)
Projektowanie stron: IntraCOM